Erhvervsprojekter

Den funktionelle arbejdsplads

I en vellykket indretning er der mange funktioner der skal afklares i planlægningsfasen.

Det er her den uvildige indretningsarkitekt kan bidrage med ideer og vejlede, samt afdække behov, som brugeren ofte ikke har overvejet.

Valg af materialer, god arbejdsbelysning der opfylder arbejdstilsynets krav, ergonomiske møbler m.m.

Når arbejdsfunktioner bliver gennemtænkt i en handlingsplan, er det til glæde for brugeren, så arbejdsflowet bliver let og ukompliceret.